Oförändrad fastighetsskatt i Korsholm nästa år, föreslår kommunstyrelsen


Korsholms kommunstyrelse föreslår för fullmäktige att fastighetsskattesatsen hålls på oförändrad nivå år 2023.

Hand som håller i ett miniatyrhus. Käsi jonka päällä pienoistalo.

Enligt förslaget hålls den allmänna fastighetsskatteprocenten kvar på 1 procent, medan bostäder för stadigvarande boende har 0,55 procents fastighetsskatt och bostadsbyggnad för annat än stadigvarande boende har 1,15 procents skatt.

­ – I en tid av kostnadsstegringar vill vi hålla tillbaka lite och inte orsaka extra kostnader för kommuninvånarna. Samhälleliga institutioner har ett särskilt ansvar vad gäller de här frågorna, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Kommunstyrelsen var enig i sitt beslut på måndagens möte.

Fastighetsskatten regleras i lag och måste bestämmas inom vissa intervaller. Till exempel för stadigvarande boende måste den vara minst 0,41 procent och högst 1,00 procent. Med 0,55 procents skattesats placerar Korsholm sig på medelnivå.

Fastighetsskatten beräknas inbringa cirka 5,2 miljoner euro till Korsholms kommun nästa år. I år får kommunen enligt förhandsuppgifter drygt 5 miljoner euro i fastighetsskatt. Korsholm har inte höjt fastighetsskattesatsen sedan år 2015.

Korsholm nästbilligast i landet vad gäller husbolagens kommunala avgifter

När det gäller husbolagens kommunala avgifter är Korsholm nästbilligast i landet, visar Fastighetsförbundets undersökning som publicerades i september. I undersökningen har man jämfört de kommunala avgifterna för husbolag i 59 kommuner. I jämförelsen har man beaktat fastighetsskatt, fjärrvärme, vattenpriser, fastighetsel och avfallsavgifter i ett höghusbolag.

I en 90 kvadratmeter stor familjebostad i Korsholm går det 2 959 euro per år till kommunala avgifter, då motsvarande summa i Helsingfors är cirka 3 900 euro per år.

­ – Vi ska försöka hålla oss kvar på samma nivå, och ett led i det är att inte höja fastighetsskatten, säger ekonomidirektör Henrik Sandback.

Kommunfullmäktige tar ställning till fastighetsskattesatserna på sitt möte 10.10.2022.

Här kan du läsa mer om Fastighetsförbundets undersökning (på finska).

Flera nyheter