Utvecklingen av Wahlrooska hästsportområde går framåt


Utvecklingen av Wahlrooska hästsportområde i Solf går framåt. Föreningen Wahlrooska har beviljats Leader-finansiering för att bygga en träningsbana runt hästsportcentret. Korsholms kommun tar nu emot intresseanmälningar för tomterna på området.

stallområde

Föreningen Wahlrooska har beviljats Leader-finansiering för att bygga en 2,2 kilometer lång träningsbana runt hästsportcentrets marker. Den totala stödsumman är cirka 27 000 euro.

– Det här har stor inverkan på utvecklingen av hästsportcentrets verksamhet. Träningsbanan kommer att vara av hög kvalitet och betjäna både trav- och ridhästar, säger föreningens ordförande Tove Söderholm.

På området finns redan en 400 meter lång träningsbana som föreningen fick Leader-finansiering för att bygga år 2019. Då den förlängs med den nya banan blir den totala sträckan cirka 2,6 kilometer, berättar Söderholm.

Hästsportutövare i hela Österbotten gynnas

Tack vare den nya banan kommer Wahlrooska att kunna erbjuda utmärkta träningsmöjligheter för de blivande invånarna på tomterna för hästnära boende. I närheten av träningsbanan kommer det också att byggas en terränghinderbana.

I motiveringen till stödbeslutet konstaterar NTM-centralen att hästsportutövare både i och utanför Österbotten gynnas av att Wahlrooska hästsportområde utvecklas. Regionens hästsportutövare behöver inte alltid åka till andra delar av landet för att utöva sin hobby då en del av tränings- och tävlingsverksamheten kan ordnas i Solf.

Utvecklingen av hästsportcentret ökar också landsbygdens livskraft och kan få fler att flytta till Solf, står det i beslutet.

Planen är att markarbetet görs under vintern 2022–2023. Största delen av arbetet med den nya träningsbanan utförs av en entreprenör men en del arbete görs också på talko.

Nu kan man anmäla intresse för hästnära boende

På Korsholms kommun är man glad över Leader-finansieringen.

– Nu kan föreningen få fart på byggandet av anläggningen och Vasaregionen kan äntligen se ett hästsportcenter växa fram. Samtidigt kommer intresset för stalltomter och hästnära boende att öka, säger kommunens utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala.

Kommunen tar nu emot intresseanmälningar för tomterna för hästnära boende på Wahlrooska hästsportområde. Kommunen erbjuder sex egnahemshustomter och sex stalltomter på området.

Här kan man fylla i en intresseanmälan för tomterna.

Foto: Tove Söderholm

Flera nyheter