Detaljplanevägen Långnäskroken i Karperö anläggs


Detaljplanevägen Långnäskroken som finns på detaljplanområdet Svedjeback 2 i Karperö anläggs som bäst, inklusive kommunalteknik och vägbelysning. Det byggs fem småhustomter längs vägen.

Grävskopa på väg.

Projektet ska förutom slutarbeten vara färdigställt under första veckan i december 2022. Slutarbetena ska vara färdigställda under maj månad 2023.

Det nya planområdets vatten och avlopp ansluts till befintligt nät intill Storgärdsvägen. Dessa anläggs utmed befintlig hästhage.

Vägbelysning byggs även utmed Långnäsvägen så att vägbelysning finns på hela området, från grillen till Jungsundvägen.

Jordbyggnadsentreprenör är J-P Revahl Ab. Företagets kontaktperson på arbetsplatsen är DI Michael Sandelin, telefonnummer 050 321 8440

Korsholms kommuns projektövervakare är ingenjör Kim Ehrs.

Flera nyheter