Kommundirektör Rurik Ahlberg blir tjänstledig i januari – ska bekanta sig med IT-företaget Wapice


Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg har beviljats en månads tjänstledighet från och med januari. Under sin tjänstledighet ska Ahlberg bekanta sig med verksamheten på IT-företaget Wapice i Vasa.

Man i kostym, mies puvussa.

– Det är en möjlighet för mig att uppdatera mig om näringslivets villkor och få en inblick i ett framgångsrikt företag. Wapice är ett av de bästa företagen vi har i regionen och deras verksamhet intresserar mig, säger Ahlberg.

Wapice är känt för sin expertis inom bland annat artificiell intelligens och föremålens internet, något som Ahlberg hoppas få lära sig mer om under den månad han tillbringar i företaget.

Han ser den kommande perioden som en värdefull möjlighet till utbyte mellan den offentliga och den privata sektorn.

– Det kan ge nya infallsvinklar och relevant kunskap åt båda hållen. I Finland har vi överlag väldigt lite cirkulation mellan den offentliga och den privata sektorn jämfört med till exempel Sverige.

Positivt också för Wapice

Också Wapices vd Pasi Tuominen ser Ahlbergs initiativ som en ömsesidig möjlighet.

– Wapice har traditionellt fokuserat på att digitalisera industrin, men de senaste åren har vi haft många intressanta projekt också inom den offentliga sektorn. Då Rurik tog kontakt och hörde sig för om möjligheten att komma och bekanta sig med branschen såg vi det framför allt som en ömsesidig möjlighet. Vi har erfarenhet och praktisk kunskap om det som tekniken möjliggör, och Rurik har tankar om hurudana digitala lösningar som behövs i kommunerna i framtiden, säger Tuominen.

Söker nya samarbetsformer

Ahlberg hoppas på nya och tätare samarbetsformer mellan kommunerna och näringslivet framöver. Det finns ett behov av digitala lösningar som ännu bättre kan stöda samhälleliga målsättningar, säger han.

– Ett exempel är klimatarbetet. Det behövs mer kunskapsbaserat beslutsfattande, och för det behöver vi bättre kunna utnyttja sådana fakta som redan samlas in på olika håll.

Rurik Ahlberg är tjänstledig under perioden 9.1–12.2.2023 och under den tiden sköts hans uppgifter av förvaltningsdirektör Marcus Beijar.

Flera nyheter