Kommunfullmäktige godkände budgeten


Korsholms kommunfullmäktige har godkänt budgeten för år 2023 med två ändringar. Fullmäktige beslöt på sitt möte 21.11 att öka bildningsutskottets driftsbudget med 150 000 euro och investeringsbudgeten med 21 000 euro jämfört med kommunstyrelsens förslag.

Fullmäktige

Ökningen i investeringsbudgeten gällde utbyggnaden av vägbelysning. Nästa år har man budgeterat 71 000 euro för att bygga ut vägbelysningen.

Budgeten visar ett överskott på drygt 250 000 euro.

Nettoinvesteringarna uppgår nästa år till 15,8 miljoner euro och de kommande fem åren investerar kommunen för omkring 69 miljoner euro.

Den största investeringen är Korsholms bildningscampus med byggstart i maj eller juni.

– Korsholm är en växande kommun och tillväxt kräver investeringar, konstaterar ekonomidirektör Henrik Sandback.

Ny sportstuga i Kvevlax och upprustning av simstranden i Österhankmo

Kommunen har ändå en moderat ökning på lånestocken. I slutet av nästa år beräknas skuldbördan vara 4 833 euro per invånare, då den är 4 698 euro per invånare i slutet av år 2022.

Nästa års budget innehåller också en investeringsreserv på 4,5 miljoner euro.

Här är några av kommunens övriga satsningar nästa år:

  • Meröppet införs på ett bibliotek till
  • En ny sportstuga byggs i Kvevlax
  • Simstranden i Österhankmo rustas upp
  • Förverkligandet av rekreationsområdet Hästhagen-Äppeldalen i Smedsby fortsätter
Flera nyheter