Ny karttjänst med bland annat lediga tomter och planer


Nu finns en ny karttjänst som ska underlätta för den som till exempel funderar på att köpa tomt i Korsholm. Med hjälp av den nya portalen kan du bekanta dig med alla kommunens lediga tomter och med detaljplansammanställningen som gäller på respektive område.

Karta

– Många kommuner erbjuder sina invånare den här tjänsten och det vill vi också göra i Korsholm, säger planläggaren Jim Åkerholm som har utvecklat tjänsten tillsammans med kollegan Simon Weiner.

Enligt Åkerholm hör frågor om lediga tomter och vilka planbeteckningar som gäller på ett visst område till de vanligaste frågorna planläggningsavdelningen får. Med hjälp av den nya karttjänsten kan potentiella tomtköpare själva bekanta sig med de planer som gäller på det område de är intresserade av.

–  Det här underlättar för oss, för vanliga invånare och för myndigheterna, säger Åkerholm.

Fortsätter att utveckla tjänsten

I det här skedet kan man inte ännu se de enskilda detaljplanerna i karttjänsten utan enbart en detaljplansammanställning där man ser de generella planbeteckningarna som gäller på ett område.

Detaljplansammanställningen innehåller inte all information som finns med i en detaljplan, bland annat saknas byggruta, våningstal och exploateringstal. För att kunna läsa planbestämmelserna som gäller behöver man också områdets aktuella detaljplan.

Planläggarna jobbar kontinuerligt med att utveckla tjänsten.

– Då tjänsten är helt klar ska man kunna se på och ladda ner de enskilda detaljplanerna, berättar Åkerholm.

Du hittar den nya karttjänsten på adressen korsholm.fi/karta.

Flera nyheter