Resultaten i enkäten Hälsa i skolan presenteras


Välkomna med på en intressant eftermiddag 30.11 kl. 12-14 via Teams där vi har möjlighet att tillsammans lyssna till och diskutera resultaten från Hälsa i skolan 2021. Forskarna Hanne Kivimäki och Kirsi Wiss från Institutet för hälsa och välfärd THL presenterar resultaten i enkäten.

Till vår hjälp har vi våra sakkunniga som kommenterar hur resultaten märks av i det dagliga arbetet. Diskussionen leds av Anna Bertills.

Du kan följa med seminariet på Teams via den här länken.

Hälsningar från Korsholms och Vörå kommuns bildningssektor och välfärdssektor!

Flera nyheter