Workshop om hållbar utveckling


Välkommen till en gemensam workshop kring temat hållbar utveckling måndag 28.11 klockan 18.00.

Framtidslandskap

Workshopen är en tvådelad helhet. Vi ordnar ett uppföljande möte måndag 28.11. kl. 18–20 (via Teams). Det första mötet var ett fysiskt möte i Korsholms ämbetshus onsdag 16.11 klockan 17.30–20.00.

Syftet med workshopen är att bygga upp ett system där man konkret kan arbeta för att minska kommunens klimatpåverkan på ett positivt och synligt sätt och skapa förutsättningar för ett målmedvetet klimatfrämjande arbetssätt också i framtiden.

Agenda för workshopen

  1. Vilka klimatåtgärder har vi gjort hittills i Korsholm: introduktion till klimatledarskap, vad har vi lyckats med hittills? Vad är aktuellt just nu?
  2. Vilka nya klimatåtgärder ska genomföras inom klimatstrategin: Vad vill vi uppnå inom fem år? Vad bör göras, konkret, för att nå dit?
  3. Respons på varandras tankar. Vad finns med, vad saknas? Vem ansvarar för vad? Uppgift inför uppföljande mötet.

Tove Holm, specialsakkunnig inom främjande av hållbar utveckling, leder workshopen.

Vänligen meddela om deltagande och eventuella specialdieter via länken.

Flera nyheter