Julens öppettider vid Korsholms ämbetshus


Korsholms kommuns ämbetshus är stängt 27–30.12.2022. Den 23 december stänger ämbetshuset kl. 13.

Mustasaaren virastotalo.

Korsholms kommuns ämbetshus är stängt 27–30.12.2022. Den 23 december stänger ämbetshuset kl. 13. Utöver dessa tider är ämbetshuset öppet måndag–fredag kl. 8–16.

Kommunens telefonväxel 06 327 7111 betjänar normalt vardagar kl. 9–11.30 och 12.30–15.

Kommunen uppmanar fortsättningsvis alla till att sköta ärenden i mån av möjlighet via telefon, e-post eller andra digitala kanaler. Om du vill besöka ämbetshuset, ta på förhand kontakt med den person som ärendet berör för att boka tid för ditt besök.

Flera nyheter