Kommunfullmäktige – Jubileumssammanträde


Firandet av jubileumsåret inleds med ett högtidligt jubileumssammanträde för fullmäktige.

Valtuustokokous
Flera nyheter