Korsholm firar stort år 2023 – önskar alla välkomna med i firandet


År 2023 firar Korsholm ett dubbelt jubileumsår. Det har gått 675 år sedan Korsholm nämndes för första gången i en officiell skrift och dessutom firar kommunen 50 år i sin nuvarande form. Kommunen ser fram emot att skapa ett oförglömligt jubileumsår för korsholmarna i samarbete med lokala föreningar och företag.

Juhlalogo Mustasaari 675.

Kommunen inleder firandet av jubileumsåret 13.2.2023 med ett högtidligt jubileumsmöte för fullmäktige. Datumet kommer sig av att det var 13.2.1348 som socknen Korsholm nämndes för första gången – i ett kungligt brev om handelsfrihet.

Kommunen har valt att i jubileumslogon lyfta fram 675-årsjubileet för att betona Korsholms anrika historia, men i firandet lyfts förstås också kommunens 50-årsjubileum fram. Det nuvarande Korsholm bildades år 1973 genom en samman­slagning av de fem kommunerna Björköby, Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf.

Ellys marknad, Korsholmsmässa och evenemang för unga

Det dubbla jubileet firas på många olika sätt runtom i Korsholm under nästa år.

– Vi vill att jubileumsåret speglar både kommunen som helhet och alla våra delområden, säger jubileumsarbetsgruppens ordförande Carola Lithén.

I maj blir det marknad på Elly Sigfrids torg igen.

12.5 blir det en repris av årets populära marknad på Elly Sigfrids torg i Smedsby.

17.11 planerar kommunen att ordna ett stort evenemang i Botniahallen riktat till ungdomar. Programmet är ännu under arbete.

18.11 ordnar kommunen en stor Korsholmsmässa i Botniahallen dit föreningar och företag bjuds in för att visa upp sin verksamhet för allmänheten. Samma kväll, 18.11, planeras en stor fest för kommunens personal, förtroendevalda och inbjudna gäster.

Föreningar inbjuds att vara med och förverkliga jubileumsåret

Det finns över 100 aktiva föreningar i Korsholm och kommunen bjuder in dem alla att vara med och förverkliga jubileumsåret. Genom att samarbeta med föreningarna hoppas man kunna ordna ett mångsidigt jubileumsprogram i alla delar av kommunen.

– Föreningarna är en stor del av Korsholms identitet. På det här sättet vill vi lyfta fram dem och det fina jobb de gör och samtidigt få en bredd i programmet. Via föreningarna når vi ut till alla delar av kommunen, säger fritidschef Mikael Österberg.

Föreningarna och församlingarna får själva ge förslag på evenemang som inkluderas i kommunens officiella jubileumsprogram.

Kommunens fritidsavdelning planerar också jubileumsaktiviteter i idrottens tecken både under vinter- och sommarhalvåret.

Målet är att alla korsholmare ska känna sig delaktiga i jubileumsåret och hitta program att delta i.

Inom skolorna och småbarnspedagogiken kommer man att uppmärksamma Korsholms jubileumsår på olika sätt under året. Förutom att barnen lär sig mera om Korsholm ska enheterna också få möjlighet att fira jubileet i form av egna fester under hösten.

Jubileumsbakelse och jubileumsöl

Kommunens jubileum uppmärksammas också i form av lokala jubileumsprodukter. Det Korsholmsbaserade bryggeriet Kvarken Brewery brygger som bäst ett jubileumsöl och kommunen får också en lokalt tillverkad jubileumsbakelse.

Lokala företag får gärna komma på fler jubileumsprodukter till exempel inom livsmedelsbranschen.

– Vad sägs om en Korsholmshamburgare, en Korsholmspizza eller en hel jubileumsmeny? Det skulle också vara jätteroligt med till exempel ett Korsholmskaffe eller en Korsholmslimpa, säger Carola Lithén.

Kommundirektör Rurik Ahlberg önskar alla, både i Korsholm och i närregionen, välkomna att vara med och fira Korsholms 675-årsjubileum. En överraskning finns också i planerna, avslöjar Ahlberg.

– Vi planerar en jubileumsbelysning av Replotbron. När Korsholm firade 650 år var den då nya bron i fokus och på det här sättet skulle den vara det igen.

Flera nyheter