Korsholms kommun skyndar på arbetet med att minska energiförbrukningen


Korsholms kommun har fattat beslut om en lång rad åtgärder för att spara energi. Bland annat justeras tiderna för vägbelysningen och uppvärmningen i fastigheterna ses över.

Gatubelysning nattetid

Tiderna för vägbelysningen justeras enligt följande:

  • Vägbelysningen är släckt klockan 23.30 – 05.00 i Smedsby (tidigare 01.00-05.00) och på industriområdena i Smedsby och Vikby (tidigare ingen nattsläckning).
  • Vägbelysningen på allmänna vägar i övriga kommunen är släckt klockan 22.00 – 6.00 (tidigare klockan 22.30-6.00).
  • Vägbelysningen släcks nattetid också i fiskehamnar och småbåtshamnar. Tidigare var belysningen i hamnarna tänd hela natten.

Undantaget från dessa blir några vägsträckor vid industriområden samt Smedsby centrum som är försedda med armaturvis dimning.

De nya tiderna för vägbelysningen gäller från och med 2.12.

Belysningen vid skolor och daghem har setts över

Områdesbelysningen vid kommunens skolor och daghem har också setts över för att spara energi.

  • Vid skolorna är utebelysningen nu tänd från klockan 06 till gryning och från skymning till klockan 22. En del utebelysning samt strålkastastare släcks klockan 18.
  • Vid daghemmen är utebelysningen tänd från klockan 06 till gryning och från skymning till klockan 20. På helgerna är utebelysningen släckt. Böle daghem är ett undantag eftersom daghemmet har verksamhet dygnet runt alla dagar.

Innebelysningen i kommunens fastigheter ses också över.

  • Det kommer att ta några år innan vi gått igenom allt, men vi kommer att gå in för att mycket av fastigheternas belysning styrs med närvarosensorer, med fokus på korridorer till att börja med. Vi kommer också att förse våra fastigheters belysningsarmaturer med LED-alternativ, berättar kommunens elansvariga Jan Lundström.

Uppvärmningen i kommunens fastigheter gås igenom

Kommunen har ett antal tillfälliga baracker med direkt elvärme bland annat i Vallgrund, Tölby och Singsby. De förses nu med luftvärmepumpar. Kommunen ser också över fastigheternas termostater och ställer in dem vid behov.

Som ett led i arbetet med att spara energi utvärderar man som bäst olika program för uppföljning av energiförbrukning. Med hjälp av energiuppföljning skulle det bli möjligt att följa med energiförbrukningen i kommunens fastigheter och hitta också mindre avvikelser som påverkar energiåtgång. I dagsläget är det arbetsdrygt att ta fram dessa uppgifter bara för en fastighet.

Solpanelerna som i år har installerats på ämbetshusets tak uppskattas generera kring 80 MWh solenergi per år.

Solpaneler på ett tak. Aurinkopaneeleja katolla.
Solpaneler på ämbetshusets tak.

Motorvärmarna vid kommunens fastigheter byts ut till en modell med egen klocka och termostat där man själv ställer in tiden, så att motorvärmaren inte är på i onödan. Motorvärmarna har redan bytts ut vid flertalet fastigheter i år och ifjol och arbetet fortsätter nästa år. 

Blackouttest utförs som förberedelse för strömavbrott

För att förbereda för eventuella strömavbrott i vinter utför kommunen så kallade blackouttest vid de fastigheter där det finns reservkraftgeneratorer. Vid ett blackouttest slår man av fastighetens huvudbrytare och ser att reservkraftgeneratorerna klarar av att leverera med full belastning. Kommunen gör också upp en plan för hur man snabbt drar ner strömförbrukningen till ett minimum ifall det blir akut elbrist.

Kosthållet ser också över sin elförbrukning och vidtar åtgärder där det är möjligt samt tar fram en plan för eventuell elbrist.

Flera nyheter