Kommunen premierade årets eldsjäl, årets ungdom och årets kulturperson samt framgångsrika idrottare


Korsholms kommun har premierat årets eldsjäl, årets ungdom och årets kulturperson 2022 samt över 50 framgångsrika idrottare. Årets premieringsfest ordnades den 19 januari.

Årets eldsjäl 2022: Arbetsgruppen: Petsmo vandringsled

Prismotivering: Arbetsgruppen har förverkligat Petsmo vandringsled 2020–2021 och därmed möjliggjort och inspirerat människor i alla åldrar till att vandra genom skog och mark och upptäcka Petsmos fina natur året runt. De har ombesörjt alla bidragsansökningar, all planering och administration samt koordinerat det praktiska talkoarbetet. Det totala antalet talkotimmar för projektet landade på 2 093 timmar, varav arbetsgruppens medlemmar står för 1 124 timmar. 

Talkoandan i byn har varit stor. 

Arbetsgruppen Petsmo vandringsled. Från vänster: Jessica Berg, Nicklas Lindström och Anna Sand

Juryn som utsåg årets eldsjäl 2022 bestod av välfärdsutskottets ordförande Rose-Marie Finne, ledamöterna Alf Burman och Simo Suoranta samt idrottsinstruktör Elisabeth Wiklund och idrottsledare Lucas Nyman.

Årets ungdom 2022: Gideon Levälahti

Gideon Levälahti

Prismotivering: Gideon Levälahti spelar fotboll och har också tränat ett FC Kuffen juniorfotbollslag för 2012/2013 födda pojkar. Han dömer också juniorfotbollsmatcher. På det här viset inspirerar Levälahti också andra ungdomar att bli fotbollsdomare och även fotbollstränare.

Årets ungdom utses av Korsholms ungdomsfullmäktige.

Årets kulturperson 2022: Carl-Göran Österbacka

Carl-Göran Österbacka

Prismotivering: Carl-Göran Österbacka gör svarvkonst. Hans galleri och svarvningsrum finns i hans hus och hålls öppet mot beställning. Han har flera gånger varit med i Konstrundan. Österbackas konst är personligt skapad genom flera års konstnärligt arbete och han inspirerar alla att titta på världen med en estetisk blick – oavsett  bakgrund eller utbildning. Naturmaterial som han använder är olika träslag och varje verk lyfter fram materialens vackra egenskaper. Österbacka bor i Kvevlax, på samma plats där hans morfars verkstad fanns tidigare.

Juryn som utsåg årets kulturperson bestod av välfärdsutskottets ordförande Rosmarie Finne, ledamöterna Alf Burman och Simo Suoranta samt kultursekreterare Tiina Prittinen.

Över 50 idrottare premierades

På årets premieringsfest den 19 januari premierade Korsholms kommun också en lång rad idrottare för deras prestationer under år 2022.

53 idrottare premierades för sina prestationer i olika grenar, allt från agility till motorsport. Kriterierna för idrottspremieringar är att man ska ha tagit medalj i FM, NM, EM eller VM, eller representerat Finlands landslag.

Länk till hela listan med idrottspremieringar.

Kommunen gratulerar alla pristagare!

Flera nyheter