Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023


Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023.

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/ 2016) ändras 1.3.2023. Klientavgifterna sänks då genom att de inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna höjs med 33 procent. Den avgiftsprocent som ligger till grund för avgifterna kvarstår oförändrad (10,7 procent). Till övriga delar görs det inga ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändrades senast 1.8.2021 och inkomstgränserna samt den högsta och lägsta klientavgiften indexjusterades 1.8.2022.

Den högsta avgiften för det första barnet blir liksom tidigare 295 euro per månad och den lägsta 28 euro. Avgiften för det andra barnet får vara högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet. För de följande barnen är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Flera nyheter