Korsholms kommun erbjuder cirka 50 sommarjobb i år


Också i år har kommunens ungdomar möjlighet att få sommarjobb eller sommarjobbssedel via kommunen. Som sommarjobbare kan man till exempel jobba med småbarnspedagogik, sociala medier eller skötsel av kommunens grönområden. Sommarjobben kan sökas i februari.

Ung flicka tillsammans med dam fotade utomhus.

Emma Hermanson från Smedsby var en av kommunens sommarjobbare ifjol. Här är hon tillsammans med sysselsättningskoordinator Susanna Sund.

Sommarjobben hjälper den som är ung att komma in i arbetslivet, få en inkomst och få pröva på olika branscher. Sommarjobben är en månad långa och utförs på kommunens olika avdelningar.

–  Jobben kan sökas av ungdomar födda 2004–2006 och riktar sig alltså till unga som ännu saknar en yrkesexamen, säger sysselsättningskoordinator Susanna Sund.

Sysselsättningskoordinator Susanna Sund

Ansökan görs elektroniskt via Kuntarekry och ansökningstiden pågår 6.2–5.3. Besked om sommarjobben ges senast i början av april.

– Kraven för respektive sommarjobb varierar, men självfallet förväntas alla ungdomar komma i tid, följa förmannens direktiv och göra sitt bästa under arbetstiden, säger Sund.

Lilja Lindahl och Emma Hermanson nöjda med fjolårets sommarjobb

Lilja Lindahl från Jungsund och Emma Hermanson från Smedsby är två av de ungdomar som sommarjobbade för kommunen ifjol. De är båda väldigt nöjda med sina jobb.

– Jag hjälpte till med att sköta de yngsta barnen på Singsby daghem, berättar Lindahl.

Lilja Lindahl från Jungsund fick sitt första kommunala sommarjobb på Singsby daghem. Hon hade tidigare erfarenhet av att jobba med barn inom 4H.

Emma Hermansson var en av de som skötte kommunens grönområden förra sommaren.

– Det var lärorikt att se hur mycket arbete som behövs för att upprätthålla denna kommunala service. Det var trevligt att få jobba utomhus och arbetstiderna passade mig eftersom jag ofta har fotbollsträningar och matcher på kvällar och helger.

Jag trivdes så bra att jag kommer att söka samma jobb igen, berättar Emma Hermanson som jobbade med underhållet på kommunens grönområden ifjol.

Sommarjobbssedel för yngre ungdomar

För yngre ungdomar födda 2007–2009 finns i stället möjlighet att ansöka om en sommarjobbssedel. Sedeln ger den företagare eller den förening som anställer ungdomen under minst två veckors tid ett understöd på 300 euro. Minimilönen för dessa två veckor ska vara minst 450 euro eller minimilön enligt kollektivavtalet.

Arbetsdagarna är i regel sex timmar och själva jobbet skaffar den som söker sommarjobbssedeln själv.

Ansökningstiden pågår 1.2–19.2 via Kuntarekry och besluten fattas den 22.2. I år finns 70 sommarjobbssedlar att dela ut.

Du hittar mer information om sommarjobben och sommarjobbssedlarna via den här länken.

Det här är en förkortad och bearbetad version av en artikel som utkommer i Korsholm informerar 15.2. Text och foton: Anna Sand/Kustmedia

Flera nyheter