Ansök om lov i e-tjänsten Lupapiste


Miljövården vid Västkustens miljöenhet använder numera den nationella elektroniska Lupapiste-tjänsten. I Lupapiste kan kommuninvånare och företag smidigt ansöka om olika lov och tillstånd.

Datorskärm med texten Lupapiste

Alla användare som registrerat sig i tjänsten kan ansöka om olika tillstånd eller göra anmälningar inom Västkustens miljöenhets samarbetsområde (Korsholm, Korsnäs, Kaskö, Närpes och Kristinestad).

I Lupapiste kan man ansöka om bland annat marktäktstillstånd och miljötillstånd, göra bulleranmälan och ansöka om många andra typer av lov och tillstånd.

Flera fördelar med elektronisk tjänst

Användningen av Lupapiste gör behandlingen av tillstånd och anmälningar smidigare, säger Anna-Maria Mattfolk, chef för miljövården.

Den som ansöker om tillstånd är inte längre beroende av ämbetsverkens öppetttider och slipper skicka in pappersblanketter. I tjänsten kan man följa med i realtid hur ens ärende framskrider.

Svarar gärna på frågor

Man registrerar sig som användare i Lupapiste med bankkoder eller mobilcertifikat. Mera information om Lupapiste finns på deras webbplats. Länk till Lupapiste.

Anna-Maria Mattfolk uppmanar också kommuninvånare och företag att ta kontakt med miljövårdens personal om det finns frågor om tjänsten.

–  Ifall vi inte har ett svar på frågan direkt tar vi reda på svaret.

Miljövårdens chef Anna-Maria Mattfolk

För miljövårdens personal innebär Lupapiste ett nytt sätt att arbeta.

– Byggnadstillsynen har använt Lupapiste i många år och har goda erfarenheter av tjänsten, säger Anna-Maria Mattfolk.

Även om Lupapiste är att föredra får privatpersoner fortsättningsvis också ansöka om tillstånd på pappersblanketter.

Flera nyheter