Anmälan till förskoleundervisning och inskrivning till skolan


Anmälan till Korsholms kommuns förskolor görs elektroniskt under tiden 15-28.2.2023. Inskrivning av elever (2016 födda) som höstterminen 2023 ska inleda sin skolgång i Korsholms kommuns grundskolor görs via programmet Wilma under tiden 15–28.2.2023.

Pennor.

Höstterminen inleds 15.8.2023.

Länk till anmälan till förskoleundervisning: https://korsholm.fi/…/anmalan-till-forskoleundervisning

Länk till inskrivning till grundskolan: https://korsholm.fi/…/grundla…/skolstart-och-inskrivning

Länk till programmet Wilma

Flera nyheter