Konsert med KaraSången


Kvinnodagen till ära får vi njuta av kören KaraSången från Vasa-Korsholm. Dir. Rainer Holmgård. Välkomna!

Plats: Seniorpunkten, Niklasv. 1, Smedsby

Flera nyheter