Korsholms kommun rekryterar personal till småbarnspedagogik och skolor – närmare 70 lediga jobb finns att söka


Korsholms kommun har lediganslagit höstens jobb inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Totalt finns närmare 70 lediga jobb att söka, både fasta jobb och vikariat.

dagisbarn ute på vintern.

Inom småbarnspedagogiken söker kommunen 16 lärare inom småbarnspedagogik och 20 barnskötare. I siffrorna ingår jobb på både den svenska och den finska sidan. Dessutom rekryterar kommunen socionomer inom småbarnspedagogik, ambulerande barnskötare, daghemsbiträden och familjedagvårdare.

–  Antalet lediga jobb är det samma som vanligt inför höstterminen, säger Anna Törnroos-Mård, chef för småbarnspedagogik och förskola vid Korsholms kommun.

Glädjen i att få följa med barnens utveckling och inlärning är den största belöningen i arbetet inom småbarnspedagogiken, säger Anna Törnroos-Mård, chef för småbarnspedagogik och förskola.

Erbjuder trivsam arbetsmiljö och närhet till naturen

Inom småbarnspedagogiken i Korsholm har man flera satsningar på gång för att öka både barnens och personalens välmående.

–Bland annat planerar vi ett pilotprojekt i Kvevlax som går ut på att testa mindre gruppstorlekar inom småbarnspedagogiken. Målet är att på sikt minska gruppstorlekarna i hela kommunen, säger Törnroos-Mård.

Inom småbarnspedagogiken jobbar man också mycket med ledningsfrågor för att stöda personalen.

–En annan fördel vi har i Korsholm är närheten till naturen. Utomhuspedagogik är ett viktigt inslag i småbarnspedagogikens verksamhet runtom i kommunen, säger Törnroos-Mård.

Från och med i år erbjuder Korsholms kommun också, i likhet med många andra kommuner, arbetskläder för personalen inom småbarnspedagogik och förskola.

Flera lediga lärarjobb

Inom den grundläggande utbildningen rekryterar kommunen klasslärare, timlärare, speciallärare och lektorer. Fler jobb (tidsbundna) lediganslås under de kommande veckorna. Kommunen hoppas att jobben ska locka många sökande.

­­–Vi erbjuder mångsidiga möjligheter till fortbildning för personalen. Vi har också satsat på att stöda rektorerna samt anställt flera skolcoacher som jobbar nära eleverna, berättar undervisningschef Linda Felixson.

Sista ansökningsdag för jobben inom både småbarnspedagogik och grundläggande utbildning är 8.3. Mera information om jobben finns på Kuntarekry. Länk till rekryteringsannonserna.

Flera nyheter