Dags att söka bidrag och understöd 2023


Föreningar i Korsholm kan nu ansöka om bidrag för fritids-, idrotts- och kulturverksamhet samt byautveckling. Privatpersoner kan ansöka om kultur- eller konstnärsstipendium.

fotbollsmål

Välfärdsutskottet delar ut flera olika former av bidrag:

  • verksamhetsbidrag
  • driftsbidrag för föreningshus
  • kultur- och konstnärsstipendier
  • projektbidrag för kulturverksamhet samt ungdomsbonus
  • kartbidrag för orienteringsverksamhet
  • skötselbidrag för rinkar och skridskobanor samt skidspår

Ansökningarna ska vara inlämnade senast 15.3 klockan 16.

Kartbidragsansökningar kan lämnas in kontinuerligt, men senast 30.11.

Ansökningar om skötselbidrag för rinkar och skidspår ska lämnas in senast 23.4 klockan 16.

Mera information om välfärdsutskottets bidrag.

Understöd för byautveckling

Framtids- och utvecklingssektionen beviljar byautvecklingsunderstöd under år 2023.

Understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar registrerade i Korsholm eller som har verksamhet i kommunen.

Maximibeloppet är 10 000 euro per projekt och sammanlagt finns 50 000 euro i budgeten.

Ansökningarna ska vara inlämnade senast 15.3 klockan 16.

Mera information om byautvecklingsunderstödet.

Flera nyheter