Sommarjobb och sommarjobbssedlar


Ansökningstid för sommarjobbssedlar: 1–19.2.2023 kl. 23.59.
Ansökningstid för sommarjobb: 6.2 kl. 12.00 – 5.3.2023 kl. 23.59.

person writing on white paper

Sommarjobb 2023

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 2004–2006 sommarjobb för en månad/ungdom under perioden 1.5–31.8.2023.

Ansökan görs via https://www.kuntarekry.fi/sv.

Ansökningstid: 6.2.2023 kl. 12.00 – 5.3.2023 kl. 23.59. För sent inkomna ansökningar beaktas inte. Mera information om platserna finns på Kuntarekry fr.o.m. 6.2.2023. Du kontaktas från arbetsplatsen ifall du kallas till intervju eller har blivit vald. Anställningarna ska vara klara senast 3.4.2023.

Mera information:  sommarjobb@korsholm.fi    

Sommarjobbssedlar 2023

Korsholms kommun erbjuder i år lokala arbetsgivare ett understöd på 300 euro för de som anställer ungdomar födda 2007–2009.
Det har reserverats 70 sedlar, som ungdomarna ansöker om.

Ansökningstid: 1–19.2.2023 kl. 23.59. För sent inkomna ansökningar beaktas inte. Sommarjobbssedlarna lottas ut och meddelas 22.2.2023.

Anställningsförhållandet bör ordnas under perioden 1.6–31.8.2023. Arbetsperioden behöver inte vara oavbruten.

Ansök om sommarjobbssedel här.

Anställningsförhållandet ska vara minst två veckor och bruttolönen ska vara minst 450 euro under två veckor. Lönen bör följa minimilönen enligt företagets kollektivavtal. Företaget står för alla arbetsgivaravgifter.

Sedlarna riktas till företag och föreningar men inte till kommun eller privata hushåll.

Mera information:  sommarjobb@korsholm.fi  

Flera nyheter