Korsholms kommun gjorde ett överskott på nästan 1,6 miljoner euro 2022


Korsholms kommuns bokslut för år 2022 är klart. Resultatet blev ett överskott på nästan 1,6 miljoner euro.

Man i kostym med bokslut i handen.

På bilden kommunens ekonomidirektör Henrik Sandback.

Överskottet är lite lägre än budgeterat men ekonomidirektör Henrik Sandback är nöjd med tanke på omständigheterna.

– Korsholms kommunandel till Österbottens välfärdsområde blev 4,6 miljoner euro högre än vi budgeterat, så vi får vara nöjda med att vi trots det gör ett överskott, säger Sandback.

För Österbottens välfärdsområdes del blev den slutliga betalningsandelen känd först i februari 2023, vilket betyder att det inte fanns möjlighet att göra budgetändringar längre.

Befolkningsantalet ökade och arbetslösheten var låg

Korsholms kommun uppvisar fina siffror både vad gäller befolkningsutvecklingen och sysselsättningsläget för år 2022. Befolkningsantalet ökade med 132 personer och arbetslösheten i december 2022 var 3,3 procent. I september och oktober 2022 var arbetslösheten så låg som 2,7 procent.

Kommunens skatteinkomster utvecklades också bättre än väntat ifjol.

– Våra prognoser för år 2022 var försiktiga men skatteinkomsterna blev fyra miljoner euro högre än i den ursprungliga budgeten, säger Sandback.

Också kommundirektör Rurik Ahlberg tycker att det är viktigt att kommunen trots utmaningarna med välfärdsområdets överskridningar lyckas visa ett överskott.

– Det här betyder samtidigt att kommunens ackumulerade överskott stiger till 12,8 miljoner euro, en nivå vi inte sett tidigare. Det är viktigt för en kommun att bygga upp en ekonomisk buffert för framtiden.

Kommunens skuldbörda minskade ifjol med 1,5 miljoner euro till cirka 88 miljoner euro.

Bokslutet behandlas i kommunstyrelsen den 3 april och i kommunfullmäktige den 12 juni.

Flera nyheter