NTM-centralen ordnar informationstillfällen om vägplanen för riksväg 3


Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten gör som bäst upp en vägplan för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela. NTM-centralen ordnar två informationstillfällen, ett i Laihela och ett i Korsholm, både för allmänheten och för kommunernas förtroendevalda.

Måndag 27.3 ordnas ett infotillfälle i Laihian Keskuskoulu, matsalen (Länsitie 62, Laihela). Det andra infotillfället hålls tisdag 28.3 i Helsingby skolas gymnastiksal (Pundarsvägen 52, Helsingby). Båda infotillfällena är uppdelade i två delar. Först hålls en presentation av vägplanerna för kommunens förtroendevalda kl. 17.00–18.00 och därefter en presentation för allmänheten kl. 18.30–20.00.

Informationstillfället i Laihela hålls i huvudsak på finska och informationstillfället i Korsholm i huvudsak på svenska. Deltagandet kräver ingen förhandsanmälan.

Under informationstillfällena kan man bekanta sig med planutkasten och ge respons på dem. Man kan bekanta sig med planutkasten på förhand via den här länken.

Bild: Ramboll

Flera nyheter