Riksdagsvalet 2.4.2023


Läs mera om förhandsröstning, röstning på valdagen, hemmaröstning, röstning på vårdanstalter och valreklamställningar.

Riksdagsvalet 2023.

Tidtabell

Riksdagsval ordnas söndag 2.4.2023.

Förhandsröstning i Finland 22–28.3.2023
Förhandsröstning utomlands 22–25.3.2023

Kandidaterna i Vasa valkrets.

Läs mera om

Förhandsröstning

Röstning på valdagen

Hemmaröstning

Röstning på vårdanstalter

Valreklamställningar

Meddelandekort

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sänder ett meddelandekort med uppgifter om röstningsställen till alla röstberättigade. Observera att om du har valt att ta emot elektroniska meddelanden via suomi.fi så sänds ditt meddelandekort enbart elektroniskt. Du kan rösta också utan meddelandekort. Du behöver alltid ett id-kort, pass eller körkort.

Allmän information om riksdagsvalet.

Flera nyheter