Anläggande av dagvattenrör för avledande av dagvatten från Fågelbergets industriområde


Samhällsbyggnad kommer under sommaren 2023 samt vintern 2023–2024 att anlägga dagvattenrör för avledande av dagvatten från Fågelbergets industriområde.

Oja.

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad kommer under sommaren 2023 samt vintern 2023–2024 att anlägga dagvattenrör för avledande av dagvatten från Fågelbergets industriområde. Entreprenören har meddelat att preliminärt startar arbetet i juni 2023.

Mera information finns här.

Flera nyheter