Ärendet gällande ny belysning av Replotbron sköts upp


Korsholms kommunstyrelse behandlade inte ärendet gällande ny belysning av Replotbron på sitt möte 24.4.

Bro i färgad belysning

– Vi behöver gå igenom resultatet från vår enkät till allmänheten innan ärendet behandlas, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Kommunen ordnade ett informationstillfälle för kommuninvånarna om de nya belysningsalternativen 13.4. Allmänheten fick också säga sin åsikt om belysningsplanerna i en webbenkät under tiden 14-23.4.

– Enkäten väckte stort intresse och vi fick in över 1 000 svar, vilket vi är mycket glada för. Responsen är delad och det finns ungefär lika många som är för respektive emot, med en liten övervikt för dem som anser att det inte behövs en satsning på en brobelysning, säger Ahlberg.


– En del verkar ändå ha svarat flera gånger och enkäten är därför endast riktgivande.

Kommunen har fått mycket värdefull respons via enkäten och tackar för alla svar och kommentarer.

Tre olika alternativ till ny belysning av Replotbron har tagits fram och förslaget är att den nya belysningen finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget.

Bild: WSP Finland

Flera nyheter