Byggande av rondell samt sanering av vatten och avlopp i Smedsby


Arbetet är planerat att påbörjas vecka 17/2023.

Rondell.

Byggande av trafikrondell vid korsningsområdet Källängsvägen-Skolvägen på Korsholmsvägen i Smedsby samt sanering av vatten och avlopp på avsnittet Bölesundsvägen till Andersvägen. Arbetet är planerat att påbörjas vecka 17/2023.

Mera information finns på https://korsholm.fi/boende-och-samhalle/trafik-och-infrastruktur/byggande-av-rondell-samt-sanering-av-vatten-och-avlopp-i-smedsby där uppdateringar om projektet kommer att publiceras under arbetets gång.

Flera nyheter