Första invånarbudgeten förverkligas i år: ”Konkret sätt för invånarna att påverka vart pengarna går”


Korsholms kommun förverkligar i år sin första invånarbudget. Från och med 27.4 kan invånarna lämna in förslag på hur invånarbudgeten på 15 000 euro ska användas.

man utanför byggnad

Välfärdsutskottet har reserverat 15 000 euro i investeringsbudgeten för år 2023 för en invånarbudget.

– Det här är ett enkelt och konkret sätt för invånarna att vara med och påverka vart pengarna går. Vi hoppas att invånarbudgeten ska generera många idéer och stort engagemang, säger välfärdsdirektör Otto Domars.

Årets invånarbudget förverkligas med snabb tidtabell så att projekten hinner förverkligas. Kommunen samlar in förslag via ett formulär som publiceras på kommunens webbplats torsdag 27.4. Välfärdsutskottet godkände tidtabellen för förverkligandet av invånarbudgeten på sitt möte 25.4.

I år gäller invånarbudgeten investeringar eftersom pengarna ingår i investeringsbudgeten, men tanken är att man i fortsättningen också ska kunna föreslå ett evenemang eller en verksamhet.

Tidtabell: Så här förverkligas invånarbudgeten 2023

27.4-9.5  Idégenerering. Förslag som främjar kommuninvånarnas välmående och trivsel kan lämnas in av både fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i kommunen. Det är möjligt att lämna in flera förslag.

10-16.5 Genomgång av förslag. Urval och kostnadsberäkningar görs av kommunens tjänsteinnehavare.

17-29.5 Omröstning. Alla fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende som fyllt 13 år kan rösta.

13.6  Välfärdsutskottet beslutar hur invånarbudgeten fördelas mellan de förslag som fått flest röster. Under resten av år 2023 förverkligas förslagen med flest röster.

Kommande år är tanken att förverkligandet av invånarbudgeten ska sammanfalla med kommunens bidragsansökningar, vilket betyder att processen genomförs under början av året, i januari-april.

Flera nyheter