Lujatalo har valts till entreprenör för bygget av Korsholms bildningscampus skede 1


Lujatalo Oy har valts till byggnadsentreprenör för Korsholms bildningscampus skede 1. Samhällsbyggnadsutskottet valde entreprenören på sitt möte 26.4.

byggnad

Lujatalo fick den högsta totala pris- och kvalitetspoängen vilket avgjorde valet.

Entreprenaden omfattar nybyggnadsdelarna i skede 1 (D-byggnaden) samt en option för skede 2 (E-byggnaden).

Ett separat beslut om användning av optionen för skede 2 ska göras inom fyra månader från det att entreprenadkontraktet för skede 1 har undertecknats.

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt samtidigt att anhålla om startlov hos kommunstyrelsen för byggandet.

Planerad byggtid för skede 1 är 1.6.2023-31.5.2025 och entreprenörens egen planering inleds direkt efter att entreprenadkontraktet har ingåtts.

Byggprojektet Korsholms bildningscampus är kommunens genom tiderna största husbyggnadsprojekt. Som beställarens projektledare kommer projekteringsingenjör Erik Rönnqvist att fungera.

Flera nyheter