Vårstädningen av vägar och gator har inletts


Den årliga vårstädningen av vägar och gator har inletts. Vägarna spolas och sopas rena från grus och damm.

gatusopningsfordon

Först städas cykelvägar och gångleder samt större vägar, sedan mindre trafikerade områden.

Arbetet beräknas ta två-tre veckor och trafikanterna uppmanas att ha lite extra tålamod under den här tiden.

Större vägar städas nattetid.

Flera nyheter