Fältarbete i Helsingby-Toby området


Inventeringarna pågår under maj–juni.

Korsholm kommun utför i samarbete med Sweco Finland Oy och Heilu Oy en fornminnesutredning för uppgörande av Helsingby-Toby delgeneralplan. Inventeringarna pågår under maj–juni. Närmare information www.korsholm.fi/planer eller Korsholms kommun/Anne Holmback, tfn 06 327 7172.

Korsholm 3.5.2023
Planläggningsavdelningen

Flera nyheter