Förhöjda fuktvärden i Korsholms högstadiums omklädningsrum och gymnastiksal – åtgärder vidtas i sommar


En ny undersökningsrapport som har gjorts under våren visar förhöjda fuktvärden kring omklädningsrummen och delvis i gymnastiksalen i Korsholms högstadium. Det här beror på otäta ytor i duschutrymmena, vilket har gjort att vatten trängt in i konstruktionerna. Fuktskadan åtgärdas delvis i sommar.

skolbyggnad utifrån

I rapporten som är gjord av Investigo granskades den del av byggnaden som är byggd 1972, bortsett från den del som grundrenoverades 2017.

Förutom förhöjda fuktvärden kring omklädningsrummen och i gymnastiksalenvisar rapporten också förhöjda fiberhalter i inomhusluften. De förhöjda halterna härstammar troligtvis från akustikskivorna i tak och på väggar.

I rapporten konstateras också unken lukt i gymgolvet och i en vägg. Dessutom pågår en kemisk nedbrytning i gymnastiksalens ursprungliga golvmatta från 1970-talet.

– Resultaten i rapporten var en besvikelse eftersom denna del av fastigheten åtgärdades så sent som 2017, men uppenbarligen upptäcktes inte detta då, säger fastighetschef Ronny Haglund.

Fastighetschef Ronny Haglund

I ytterväggen, som delvis är gammal, kunde endast möjlig mikrobtillväxt konstateras i provet men inga andra indikationer på skador, vilket gör att åtgärdsgränsen inte överskrids. Det övre bjälklaget var också till granskade delar i sakligt skick och ingen mikrobtillväxt kunde konstateras.

Fuktskadan i omklädningsrummen och duschutrymmena åtgärdas i sommar

Fuktskadan i omklädningsrummen och duschutrymmena åtgärdas under elevernas sommarlov. Bland annat rivs golv och isolering ut, grundplattan torkas och golvet får ny isolering och nytt spackel.Hela utrymmet får nya ytor.

I sommar byts också akustikskivorna i gymnastiksalen ut till en ny modell utan fiberisolering.

– Vi tror att åtgärderna vi nu vidtar kommer att förbättra situationen, säger Haglund.

Inom de närmaste åren åtgärdas gymväggen och gymnastiksalsmattan byts ut.

–  Vi måste se till helheten när vi planerar tidtabellen för olika åtgärder. Vi vet till exempel ännu inte vad alla åtgärder kostar, säger Haglund.

De nya fynden i Korsholms högstadium påverkar inte projektet Korsholms bildningscampus. Gymnastiksalen ligger i F-delen av högstadiet och ingår inte i bildningscampusprojektet. N-delen av högstadiet rivs 2025 när den nya D-byggnaden står klar och S-delen av högstadiet ska antingen rivas eller saneras.

Många åtgärder har genomförts under vintern och våren

Under vintern och våren har Fastighetsverket genomfört en lång rad åtgärder i Korsholms högstadium för att förbättra inomhusluften. Det handlar bland annat om städning av innertak i korridorerna för att eliminera de fiberkällor som finns i isoleringen. Under sommaren uppdateras ventilationsaggregaten med mera kapacitet.

– Inomhusluftsåtgärderna har hög prioritet, försäkrar Haglund.

Flera nyheter