Hej, du som är 65 år eller äldre, svara på bibliotekets enkät!


Korsholms bibliotek vill inom projektet Läsupplevelser för livet förbättra och utveckla servicen till personer över 65 år. För att servicen ska bli så bra och relevant som möjligt vill vi gärna veta vad målgruppen vill ha och behöver.

bokhyllor

Därför önskar vi att du som hör till målgruppen svarar på vår enkät och låter oss få veta dina önskemål och idéer. Vi tar tacksamt emot både ris och ros. Vi önskar även att du som inte använder bibliotekets tjänster svarar på enkäten!

Enkäten är öppen 3-31.5.2023 och svaren behandlas anonymt.

Enkäten kan besvaras på papper i alla kommunens bibliotek, bokbussen och vid Seniorpunkten. Den kan även besvaras digitalt. Länk till enkäten.

Utöver enkäten ordnar vi även små gruppdiskussioner, där vi tillsammans går på en rundtur i biblioteket och diskuterar hur bibliotekets tjänster skulle kunna utvecklas över en kaffekopp. Deltagarantalet är begränsat.

Ti 30.5 kl. 10 Solf bibliotek

To 1.6 kl. 10 Björköby bibliotek

Fre 2.6 kl. 10 Korsholms huvudbibliotek (svenska)

Fre 2.6 kl. 14 Korsholms huvudbibliotek (finska)

To 8.6 kl. 10 Kvevlax bibliotek

Fre 9.6 kl. 10 Replot bibliotek

Om du vill delta i en gruppdiskussion kan du anmäla dig per e-post eller telefon till Mikaela Lövdahl:

E-post: mikaela.lovdahl@korsholm.fi

Tfn. +358 44 424 0392

Flera nyheter