Inbjudan till interaktion – Byggande av landsväg Vikby–Martois samt ändring av Granholmsbackens detaljplaner i Toby


Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten utarbetar en vägplan för byggande av landsvägen Vikby–Martois. En offentlig tillställning ordnas 11.5 kl. 18–20 i Helsingby skola.

vägarbete

Adressen är Pundarsvägen 52, 65520 Helsingby. Kaffeservering kl.17.30–18. Välkommen!

Planutkasten för Granholmsbackens detaljplaner I& II är framlagda 5.5–5.6.2023 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBF 30 §, MBL 62 §, MBF 32a §).

Materialet kan även ses på www.korsholm.fi/planer.

Åsikter kan framföras senast 5.6.2023 till Korsholms kommun. Åsiktsblanketten kan ifyllas på www.korsholm.fi/planer eller ett fritt formulerat brev kan sändas till planlaggning@korsholm.fi eller per post till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Flera nyheter