Invånarbudget 2023: Kom med förslag på hur pengarna ska användas!


Nu kan du lämna in förslag på hur Korsholms kommuns första invånarbudget på 15 000 euro ska användas! Förslag kan lämnas in under tiden 27.4-9.5.

illustration

Förslag kan lämnas in av både fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i kommunen.

Länk till det elektroniska formuläret.

Du kan också fylla i pappersblanketten som finns på biblioteken i Smedsby, Kvevlax, Solf, Replot och Björkö samt i bokbussen.

Via den här länken hittar du mer information om invånarbudgeten.

Flera nyheter