Källängsvägens korsning till Korsholmsvägen är stängd för trafik under tiden 3.5-12.5.2023


Genomfart avstängd.

Källängsvägens korsning till Korsholmsvägen är stängd för trafik under tiden 3.5-12.5.2023.

Trafiken till TB och fastigheterna utmed Källängsvägen sker under denna period via Smedsbyvägen.

Cykel- och gångvägen utvisas med trafikstyrningsstålstaket.

Flera nyheter