Österbottens landskapsplan 2050


Österbottens förbund ordnar tre tvåspråkiga informationsmöten för allmänheten i Teams i maj.

landscape photography of grass field

Österbottens förbund ordnar tre tvåspråkiga informationsmöten för allmänheten i Teams i maj.

”Presentation av utkastet till Österbottens landskapsplan 2050”

Onsdagen den 10 maj kl. 18-20

Fråga planläggarna 1.

Tema: Regionstruktur, trafiksystem, stenmaterialförsörjning m.m.

Tisdagen den 23 maj kl. 18

Fråga planläggarna 2.

Tema: Energiförsörjning (vindkraft, solenergi, kraftöverföring m.m.)

Torsdagen den 25 maj kl. 18

Länkar till alla tre möten publiceras på Österbottens förbunds webbsida samma dag de hålls. Mötet den 10 maj bandas in och går att se via en länk på webbsidan 13-26.5.

Läs mer och bekanta dig med planutkastets interaktiva karttjänst: www.obotnia.fi/omradesplan-2050/

Flera nyheter