Petra Ollus ny kanslichef i Korsholms kommun


Ekonomie magister Petra Ollus har valts till ny kanslichef i Korsholms kommun. Kommunstyrelsen valde Ollus enhälligt på sitt sammanträde 29.5.

ung kvinna fotad i grönska

Petra Ollus har varit tf kanslichef i kommunen sedan 3.10.2022. Under den tiden har hon varit tjänstledig från sin tjänst som förvaltningschef i Österbottens välfärdsområde.

Tidigare har Ollus också jobbat som förvaltningssekreterare på samkommunen K5 och som controller och upphandlare på Umeå kommun.

Kanslichefen leder kommunens förvaltningsavdelning med ansvar för övergripande förvaltningstjänster, kommunens växel och informationsservice, arkivverksamhet, översättningstjänster, kommunikation samt valverksamhet.

Flera nyheter