Replotbron får ny belysning – kommunstyrelsen valde alternativ 3


Replotbron får ny belysning. På sitt sammanträde 8.5 beslöt kommunstyrelsen att gå in för alternativ 3: Belysning av pylonerna samt de mindre pelarna.

upplyst bro

Den nya brobelysningen får totalt 76 ljuspunkter. Den årliga energianvändningen är cirka 17 MWh om belysningen är släckt på sommaren och nattetid. Nuvarande energianvändning är cirka 32 MWh.

Kostnaden för den nya belysningen är 300 000 euro. Projektet finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget.

Kommunstyrelsen beslöt att gå in för alternativ 3 efter omröstning. Rösterna föll 8-5.

– Nästa steg är att göra en detaljerad planering och försöka få belysningen färdig på detta års sida, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Kommunstyrelsen understryker att belysningen ska vara återhållsam under vardagar.

Bild: WSP Finland

Flera nyheter