Camilla Nylund-Saris och Anton Saris ger gemensam konsert i Kvevlax kyrka


Operasångarna Camilla Nylund-Saris och Anton Saris ger en gemensam konsert i Kvevlax kyrka torsdag 24.8 klockan 21.00.

Konserttijuliste

Konserten är en del av Korsholms 675-årsjubileum och intäkterna går till insamlingen Gemensamt Ansvar.

Arrangörer är Kvevlax församling, Korsholms kommun och Kvevlax Sparbank.

Pengarna från Gemensamt Ansvar går i år till katastrofhjälp och för att motarbeta våld och mobbning bland unga i Finland.

Biljetterna kostar 20/15 euro och ett antal biljetter är reserverade för dem som har Kaiku-kort. Biljetter kan bokas fr.o.m 9.8 per telefon (044-0462312) kl. 10-18 eller köpas på plats vid församlingshemmet 9.8 kl. 18-20. Kontant betalning.

Efter konserten blir det servering ute vid klockstapeln.

Flera nyheter