Grönt ljus för Korsholms bildningscampus – marknadsdomstolen behandlar inte YIT:s besvär


Marknadsdomstolen behandlar inte byggföretaget YIT:s besvär om upphandlingen av Korsholms bildningscampus. Det innebär att byggandet småningom kan börja.

visualisering av skolcampus

Marknadsdomstolen meddelade idag 6.6 att man lägger ner fallet eftersom YIT har dragit tillbaka sitt besvär och kommunen har meddelat att man inte kräver ersättning för rättegångskostnader.

Datumet för byggstart är ännu oklart.

–  Vi utreder tidtabellen för när projektet kommer igång men byggnaden kommer att stå klar till skolstarten 2025, säger projekteringsingenjör Erik Rönnqvist.

Lujatalo Oy valdes i april till byggnadsentreprenör för Korsholms bildningscampus skede 1. YIT lämnade in ett yrkande på upphandlingsrättelse till Korsholms kommun och ett besvär till marknadsdomstolen, men drog alltså tillbaka besväret.

Flera nyheter