Helsingby får ett utegym i år – förslaget fick flest röster i omröstningen om invånarbudgeten


Summan på 15 000 euro som har reserverats för Korsholms första invånarbudget går till ett utegym på Helsingby idrottsområde. Förslaget fick 155 röster i omröstningen.

Kvinna tränar på utegym

Totalt lämnades 827 röster in och de fördelades enligt följande:

  • Utegym till Helsingby idrottsområde: 155 röster
  • Läktare till Karperö idrottsplan: 141 röster
  • Utegym till Toby simstrand: 121 röster
  • Utegym till Österhankmo simstrand: 90 röster
  • Belysning till pulkbacken vid Tölby-Vikby skola: 84 röster
  • Sittbänkar, bord och stolar med regntak till Kvevlax idrottsområde: 70 röster
  • Ny gymutrustning till Smedsby utegym (invid Botniahallen): 69 röster
  • Stolar och bord för kontorsarbete utomhus till Smedsby centrum: 31 röster
  • Nya bordtennisbord, nät, klubbor och bollar till gymnastiksalen i Kvevlax lärcenter: 21 röster
  • Sittbänk till Tölby centrum där bokbussen stannar: 18 röster

Närmare 80 förslag lämnades in

Idégenereringen resulterade i hela 78 förslag, varav de flesta berörde utveckling av utrustningen på grönområden och idrottsanläggningar. Tio förslag valdes ut till omröstningen. 

Kraven var att förslagen ska kunna planeras och genomföras i år, att de kostar högst 15 000 euro, att kommunen äger ett lämpligt markområde för ändamålet och att det finns personalresurser för eventuell skötsel.

Det var möjligt att rösta elektroniskt via Korsholms kommuns webbplats eller på pappersblanketter vid Korsholms huvudbibliotek och filialerna samt i bokbussen under tiden 17-29.5. Alla fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende som fyllt 13 år fick rösta.

25 röster förkastades av olika orsaker (samma person röstat flera gånger, personen för ung för att rösta, blanka pappersröster).

Alla förslag som inte gick vidare i omröstningen skickas vidare till sektorerna som ansvarar för dem.

Du kan bekanta dig med alla förslag via den här länken.

Flera nyheter