Korsholms kommun flaggar för jämlikhet under Vasa Pride 2023 


Korsholms kommun flaggar med regnbågsflaggor under Vasa Pride som ordnas 12–18.6.2023.

Regnbågsflagga

Genom att flagga vill kommunen visa sitt stöd för sexuella minoriteter och personer med olika könsidentitet. 

Korsholms kommun hissar regnbågsflaggan vid ämbetshuset, kulturhuset och Havets hus. Det här är andra året som kommunen deltar i flaggningen för sexuella minoriteter och personer med olika könsidentitet. 

– Pride står för stolthet och det att man får vara den man är. I Korsholm vill vi måna om likabehandling både som arbetsgivare och gentemot våra kommuninvånare. Precis som ifjol uppmärksammar vi Pridemånaden genom att flagga. Vi ser det som en värdefull handling och som en självklarhet år 2023, säger förvaltningsdirektör Marcus Beijar

 
Pridepyssel 12.6 

Kommunens fritids- och kulturavdelning bjuder in till Pridepyssel måndag 12.6 klockan 18-21 på ungdomsgården Ziti i Smedsby. Kom med och gör plakat och pins inför sommarens Pridefestivaler! Evenemanget ordnas i samarbete med Regnbågsallians och ungdomsinformations- och rådgivningstjänsten Decibel. 

Länk till mera information om pysselkvällen.

Länk till programmet för Vasa Pride 2023.

Flera nyheter