Fältarbete i Björkö och Replot yttre skärgård


Korsholms kommun utför i samarbete med Kvarken Nature and Fishing en byggnadsinventering i Björkö-Replot yttre skärgård i samband med revideringen av Björkö-Replot stranddelgeneralplan. Inventeringsarbetet sker från juli till september. Byggnationen inventeras på följande holmar: Norrskär, Östra Norrskär, Revet, Skötgrund, Storkallan, Utgrynnan, Klobbhällan, Björkögrunden (Västersbådan), Nikersgrunden (Ledbådan) och Ritgrund. Valsörarna: Äbbskäret, Storskär, Norderstören, Prostbådan, Långgrynnan, Mellangrynnan, Västra Malbulten, Malskäret och Fläsket. För närmare information kontakta Korsholms kommun, planläggningsavdelningen/ Martina Bäckman tfn +358 505 544 405 (4.7-28.7) Anne Holmback, tfn +358 447 271 223 (31.7 och framåt) Inventerarens kontaktperson: Carina Rönn tfn +358 445 272 314
Flera nyheter