Uppbåd 28–29.8


Uppbåd ordnas i Korsholm den 28–29 augusti för år 2005 födda. Uppbådstillfället på svenska ordnas måndag 28 augusti klockan 9.00 på Vuxeninstitutet, Skolvägen 1.

Försvarsmaktens ryggsäck

Uppbådstillfället på finska ordnas tisdag 29 augusti klockan 9.00 på samma plats.

Man bör vara på plats tio minuter innan uppbådstillställningen börjar.

Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare som under uppbådsåret fyller 18 år. Dessutom gäller uppbådet dig om du uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om din tjänstduglighet ännu inte har fattats och du inte har fyllt eller under året fyller 30 år, eller om du har beordrats att infinna dig till ny granskning vid årets uppbåd.

Obs! Man ska personligen delta i uppbådet. Tillstånd att utebli från uppbådet kan beviljas endast av regionalbyrån. Om du är förhindrad att delta i uppbåd enligt uppbådskungörelsen, ta kontakt med din egen regionalbyrå. Att utan laglig rätt (t.ex. allvarlig sjukdom) utebli från uppbådet är en straffbar handling enligt värnpliktslagen.

Närmare information om uppbådet hittar du på Försvarsmaktens webbplats. (länk).

Bild: Försvarsmakten

Flera nyheter