Anmälan om samråd gällande bedömningen av Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024


NTM-centralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om respons på samrådsmaterialet 15.12.2023–15.3.2024.

Hav.

NTM-centralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om respons på samrådsmaterialet 15.12.2023–15.3.2024. Materialet inklusive bakgrundsmaterial kan läsas på adressen www.miljo.fi/paverkavatten/havsvard och där finns även anvisningarna för hur man kan ge respons.

Flera nyheter