Årets eldsjälar, årets kulturpersoner och årets ungdom i Korsholm har utsetts


Årets eldsjälar, årets kulturpersoner och årets ungdom i Korsholm 2023 har utsetts. Årets eldsjälar är IF Femman-aktiva Josefin Torrkulla och Kvarkens Båtklubbs Klobbskat-talkogrupp. Årets kulturpersoner är Alf Burman och Jane Trygg-Kaipiainen och årets ungdom är Nathalie Lindström.

Bildcollage på personer

Juryn valde i år att dela ut två priser i kategorin årets eldsjäl och två priser i kategorin årets kulturperson.

Årets eldsjälar 2023: Josefin Torrkulla och Kvarkens Båtklubb, Klobbskat talkogrupp

Prismotiveringar:

Josefin Torrkulla har i flera års tid varit huvudansvarig för nybörjarverksamheten inom IF Femmans orienteringssektion. Hon har skött uppgiften med beröm och på ett strukturerat sätt. Vi har haft över 50 nybörjare som Josefin, tillsammans med flera andra ledare på ett lekfullt sätt lärt orientera. Josefin är också en drivande kraft för oldgirls-verksamheten inom föreningen. Vi träffas ibland och vandrar, har syjunta eller gör något annat skoj tillsammans. I augusti 2022 arrangerade IF Femman Storlägret för alla svenskspråkiga föreningar i Finland. Josefin var lägerledare för det uppskattade lägret. En stor och fin insats gjorde hon för att alla skulle känna sig välkomna. Josefin deltar även själv i tävlingar och träningar.

Josefin Torrkulla

Med otaliga talkotimmar, stor framåtanda och glatt humör har Kvarkens Båtklubbs Klobbskat-talkogrupp skapat, utvecklat och underhållit hamnområdet i Klobbskat samt remningen av farlederna så att sjöfarare ska kunna röra sig tryggt på vattnet. Talkogruppen har tillsammans dammat av och livat upp ett område för fritidsaktiviteter för alla besökare, caravanare, båtgäster, båtplatsinnehavare, lokalbefolkningen samt för yrkesfiskarna i området. Att ambitiöst arbeta för en ständig förbättring av området och utveckling av tjänsterna gör talkogruppens insatser extra anmärkningsvärda.

En del av Kvarkens båtklubbs Klobbskat- talkogrupp

Juryn som utsåg årets eldsjälar 2023 bestod av välfärdsutskottets ordförande Rosmarie Finne, utskottets ledamöter Alice Lillas och Simo Suoranta, kultursekreterare Annica Reini, idrottsinstruktör Elisabeth Wiklund, ungdomsledare Carolina Sund, äldrekoordinator Anette Hästbacka och delaktighetskoordinator Jessica Strandholm.

Årets kulturpersoner 2023: Jane Trygg-Kaipiainen och Alf Burman

Prismotiveringar:

Jane Trygg-Kaipiainen har i åratal outtröttligt arbetat för att främja i synnerhet den finska kulturen i regionen och för att erbjuda alla korsholmare mångsidiga kulturupplevelser på olika språk. I flera år har hon medverkat i arrangemangen för Musikfestspelen Korsholm, varit ledare för diskussionsgrupper vid biblioteket samt organiserat olika utställningar och evenemang. Som pricken över i:et har hon passligt under kommunens jubileumsår utkommit med en bok om byarna i Korsholm, som på ett fint sätt lyfter fram den mångsidiga helheten av byar i vår kommun samt byarnas historia. Allt det här har Jane gjort av kärlek till litteratur och kultur och av intresse för sin hemkommuns historia.

Jane Trygg-Kaipiainen

Alf Burman har gjort en lång och aktiv kulturkarriär inom hembygdsarbetet, dialektforskningen och scenkonsten. Han har i över 20 års tid främjat konst- och kulturlivet i Korsholm och i den övriga nejden genom att alltid stå på kulturens sida i de kommunalpolitiska diskussionerna. Han har axlat flera ledande roller i olika nämnder, utskott och kulturkommittéer. Tack vare hans lättsamma sätt och känsla för humor har han kunnat lätta upp stämningen i rummet när den varit som mest tryckt.

Alf har en förmåga att samla folk runt sig och driva igenom ambitiösa kulturprojekt med stor framåtanda och god humor.

Alf Burman

Juryn som utsåg årets kulturpersoner bestod av välfärdsutskottets ordförande Rosmarie Finne, utskottets ledamöter Alice Lillas och Simo Suoranta samt kultursekreterare Annica Reini.

Årets ungdom 2023: Nathalie Lindström

Prismotivering: Årets ungdom är en mycket omtyckt, uppskattad och mångsidig ledare, som genom sitt ansvarsfulla, positiva och vänliga bemötande engagerat och inspirerat många barn att delta i olika former av klubbar. Hon har trots sin unga ålder flera års erfarenhet av att planera och leda grupper för både barn och unga. Hon har även gått Folkhälsans lekledarutbildning och Replot församlings ledarutbildning.

Nathalie Lindström

Årets ungdom utses av Korsholms ungdomsfullmäktige.

Över 70 idrottare premierades

Korsholms kommun har också premierat en lång rad idrottare för deras prestationer under år 2023.

71 idrottare premierades för sina prestationer i olika grenar. Kriterierna för idrottspremieringar är att man ska ha tagit medalj i FM, NM, EM, VM eller OS, eller representerat Finlands landslag.

Årets premieringsfest ordnades den 18 januari på Berny’s restaurang. Kommunen gratulerar alla pristagare!

Flera nyheter