Budget 2024


Budgeten för 2024 finns att ladda ner på vår webbplats. Korsholms kommuns inkomstskattesats är 8,4 procent i år.

rondell

Några plock ur investeringsbudgeten för år 2024:

  • Fortsatt anläggande av rekreationsområdet Hästhagen-Äppeldalen i Smedsby (150 000 euro)
  • Ansiktslyft av Pulsen i Solf (60 000 euro)
  • Grundförbättring av allmänna vägar (110 000 euro)
  • Sanering och utbyggnad av vägbelysning (275 000 euro)
  • Lekparker och idrottsanläggningar (60 000 euro)

Bygget av Korsholms bildningscampus fortsätter också. Utbyggnaden av Korsholms gymnasium blir klar sommaren 2024.

Korsholms kommuns inkomstskattesats är 8,4 procent i år. Den allmänna fastighetsskatteprocenten för byggnader är 1 procent. Länk till information om skattesatserna.

Länk till budgeten.

Flera nyheter