Tyck till om framtidens Korsholm – delta i vår kommunturné 6–20.2


Hurudant är framtidens Korsholm om du får bestämma? Tyck till om kommunstrategin och framtidens servicenät på kommunturnén 6–20.2.

Flygbild av bro

Korsholms kommun uppdaterar som bäst sin kommunstrategi och samtidigt pågår arbetet med att göra upp en strategi för hur servicenätet ska se ut i framtiden.

Nu vill vi höra er kommuninvånare! Därför åker kommunens ledande tjänsteinnehavare och ett antal fullmäktigeledamöter ut på kommunturné till alla delar av kommunen.

Turnén består av tolv diskussionstillfällen under tiden 6–20.2. Tillfällena börjar med en kort presentation om strategiarbetet och därefter blir det diskussion.

Hurudan kommun ska Korsholm vara i framtiden och hur kan vi skapa ett attraktivt servicenät för inflyttare och invånare?

Som diskussionsledare fungerar kommunens ledande tjänsteinnehavare och ett antal fullmäktigeledamöter. Du behöver inte anmäla dig på förhand och du kan delta i det diskussionstillfälle som passar dig bäst. Vi bjuder på kaffe. Välkommen!

Tidtabell för kommunturnén

6.2 kl. 18.30 Veikars skola

6.2 kl. 18.30 Björkö UF, Björköby

7.2 kl.18.30 Kvevlax lärcenter

7.2 kl. 18.30 Norra Korsholms skola

8.2 kl. 18.30 Helsingby skola

13.2 kl. 18.30 Solf skola

13.2 kl. 18.30 Replot-Björkö skola

14.2 kl. 18.30 Vallgrund skola

14.2 kl. 18.30 Kuni daghem

15.2 kl. 17.00 Ämbetshuset, Smedsby. Också möjlighet att delta på distans. Klicka här för att ansluta till mötet i Teams

15.2 kl. 18.30 Ämbetshuset, Smedsby (på finska). Också möjlighet att delta på distans. Klicka här för att ansluta till mötet i Teams

20.2 kl 18.30 Hankmo daghem

Obs! Ändrade datum för diskussionstillfällena i Kuni och Hankmo och ändrad plats för diskussionstillfället i Björköby. Listan uppdaterad 1.2.2024.

Flera nyheter