Ge förslag på fritids- och kulturverksamhet


Snart börjar vi planera sommarens fritids- och kulturverksamhet. Föreslå gärna verksamhet som du vill att vi ordnar!

Fritidsverksamhet - Vapaa-aikatoiminta

Förslag på fritids- och kulturverksamhet kan göras året om och det är enkelt att fylla i formuläret som hittas via länken.

Målsättningen för Fritid och kultur är att:

  • främja hälsa, välmående, gemenskap och delaktighet för kommuninvånare i alla åldrar.
  • skapa strategier och verksamheter för motion, konst och kultur för alla åldersgrupper.
  • ge invånarna möjlighet att vara aktiva motions- och kulturanvändare i en verksamhet som svarar på tidens krav och därigenom skapa delaktighet, ge en djupare förståelse och stöda välmående.
Flera nyheter